Vlivy okolních vlivů

Jsou všude kolem nás. Každičký okamžik, rozbřesk i západ dne, každičký nádech, pohyb i zachvění v hlase. Jsou s námi.

vlivy

Milované i nenáviděné setry uplynulých dní, důsledky i následky odžitých radostí i bolesti. Dopady i změny našich vztahů.

Naše okolnosti.

Dějí se. Jsou. Bez ohledu na nás, naše touhy i obavy, sny i očekávání. Bez ohledu na okolnosti.

Naše vlivy.

Pátráme v nich. Holedbáme je i proklínáme. Myslíme na ně i zapomínáme. Toužíme je mít, vlastnit. Ovládat.

Marně.

A přece jim podléháme. Tu jen zlehka, bez významu, bez vědomosti, tu s plným nasazením a vděčností. Mrháme jimi, když nás v noci budí ze sna, lákáme je, když nám už pocit samoty nedovolí ani oka zamhouřit.

Snažíme se je nevnímat, snažíme se je akceptovat. Snažíme si jim přizpůsobit. Měnit. Žádáme je o pomoc, viníme z nedostatku, voláme.

„Kde jste?!”
„Proč jste?!”

Ničíme je, aby ony vytvářely nás. Vytváříme je, aby ony ničily to dobré i špatné v nás.

Bolí nás i hladí. Hrají sonety i zuří. Milují nás i nenávidí. Jsou. Všude kolem nás. Budou tu. I když my už své dny přestanem počítat.

Nebojme se je přijmout. Nebojme se je odmítnout. Naučme se je respektovat. Naučme se je i ignorovat. Pak se třeba i ony naučí nás akceptovat.

Naše vlivy okolních vlivů.

05. března 2013 by Josef Jasanský
Categories: o čem přemýšlím? | 2 komentáře